SzolgáltatásainkKönyv- és jegyzetértékesítés

A könyv adatai

Eladási ár

Ambrus Rita (szerk.): Adózási alapismeretek. Soproni Tudós Társaság, Sopron, 2015.

1600 Ft

Bélyácz Iván: A vállalati pénzügyek alapjai. Aula Kiadó, Budapest, 2007.

3900 Ft

Borbély József: A helyről, ahol élünk. Arisztotelész, Budapest, 2010.

1100 Ft

Fábián Attila (szerk.): Párbeszéd és együttműködés (Területfejlesztési szabadegyetem 2006–2010). Palatia Nyomda és Kiadó, Sopron, 2010.

2000 Ft

Fábián Attila: Alkalmazott strukturális politikák Közép-Európában. Palatia Nyomda és Kiadó, Sopron, 2011.

2000 Ft

Fábián Attila (ed.): A paceful wold is possible (in honour of Judit Balazs). University of West Hungary Press, Sopron, 2012.

2000 Ft

Gyöngyössy Zoltán – Lissák György: Stratégia, termékpolitika, termékdesign. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.

1900 Ft

Herczeg János: A marketingkutatás módszertana I. Palatia Nyomda és Kiadó, Sopron, 2008.

1500 Ft

Herczeg János: A marketingkutatás módszertana II. Palatia Nyomda és Kiadó, Sopron, 2008.

1000 Ft

Hoós J. – Horváth Cs. – Hőgye M.: Gazdaságpolitika. Sopron, 2006

1500 Ft

Juhász Lajos: Üzleti tervezés alapjai. NYME Kiadó, Sopron, 2015.

1500 Ft

Juhász Lajos: Üzleti vállalkozások gazdasági átvilágítása NYME Kiadó, Sopron, 2015.

1400 Ft

Juhász Lajos: Vállalati erőforrás gazdálkodás. NYME Kiadó, Sopron, 2012.

2500 Ft

Kállay Balázs – Koloszár László: Az üzleti diagnosztika alapjai. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 2014.

2500 Ft

Kőrösi Mária: Tárgyalástechnikai ismeretek a műszaki menedzsmentben. KLZ Bt., Budapest, 2001.

1500 Ft

Menyhay Imre: Bevezetés az általános szociológiába. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 2001.

500 Ft

Menyhay Imre: Gazdálkodás, vállalkozás, etika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.

600 Ft

Pintér Zsolt: Az álláskeresés enciklopédiája. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 2006.

1500 Ft

Tóth Tamás: Nemzetközi marketing. Akadémiai Kiadó, 2009.

3600 Ft

Varga Imre: Számviteli példatár I. Szombathely, 2013.

3200 Ft

Varga Imre: Számviteli példatár II. Szombathely, 2014.

3200 Ft


A jegyzet adatai

Eladási ár

Biró Krisztina: Karriermenedzsment. Jegyzet. Szombathely, 2010.

500 Ft

Gilányi Zsolt: Közgazdaságtan – Alapok, általános egyensúlyelmélet és néhány mikroökonómiai alkalmazás. Egyetemi jegyzet. NYME KTK, Sopron, 2011.

1500 Ft

Goda Gyula: Karriertanácsadás. Jegyzet, 2007.

350 Ft

Horváth Róbert – Szalay László: Matematika I. Egyetemi jegyzet (KTK – BSc). NYME KTK, Sopron, 2015.

2000 Ft

Horváth Róbert – Szalay László: Matematika II. Egyetemi jegyzet (KTK – BSc). NYME KTK, Sopron, 2014.

2000 Ft

Mau, Markus: Logistik. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage speziell für die Vorlesung an der Westungarischen Universität. ISBN 3-927250-66-X, NYME KTK, Sopron, 2013.

1800 Ft

Závoti József – Hoschek Mónika – Bischof Annamária: Statisztikai módszerek és táblázatok. Egyetemi jegyzet. NYME KTK, Sopron, 2014.

400 Ft